Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Lokata standardowa stanowi dla Klienta elastyczną formę inwestowania wolnych środków finansowych przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku. Proponujemy lokaty na 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesiące, o zmiennym oprocentowaniu. Minimalna kwota lokaty 500 zł.

Korzyści

  • Korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku
    do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym

  • Możliwość wyboru sposobu oprocentowania lokaty w zależności
    od kwoty oraz okresu jej trwania

  • Możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych

  • Może stanowić zabezpieczenie kredytu

  • Lokowanie środków finansowych przy ograniczonym ryzyku

  • Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku. Dodatkowo za środki zgromadzone w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny