Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Statut Banku to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób jego działania. Określa wewnętrzną organizację, cele istnienia, członkowstwo oraz inne istotne elementy.

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Banku.