Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą, uzyskujących przychody ze swojej działalności; służy on do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku:

- nakaz płatniczy,

- dowód osobisty,

- zawiadomienie o nadaniu numeru REGON.