Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

    W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców. Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.) na spółkę przejmującą (GBW S.A.). 

Równocześnie do Spółdzielczej Grupy Bankowej, dla której dotąd GBW S.A. był bankiem zrzeszającym, przystępują banki spółdzielcze, które dotąd funkcjonowały pod egidą MR Bank S.A.

Dzięki temu powstaje bardzo silna grupa finansowa, zrzeszająca 207 banków spółdzielczych, dysponująca siecią ponad 1 800 placówek w Polsce.

Do grona tych banków należy również Bank Spółdzielczy w Nasielsku.
Powyższa decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, które daje Klientom poczucie większego bezpieczeństwa i umożliwi uzyskanie wymiernych korzyści. Połączone banki dysponują większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Więcej o SGB ...