Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Zarząd Banku:


Ireneusz Wiesław Górecki – Prezes Zarządu,
Rafał Celmer – Członek Zarządu,
Ludmiła Górecka-Myszka – Członek Zarządu.
Janina Danuta Waleśkiewicz – Członek Zarządu,

Rada Nadzorcza Banku:1. Wiesław Lewandowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Wiesław Olbrych – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Jarosław Górecki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Marek Bieliński – Członek Rady Nadzorczej,
5. Stefan Chełstowski – Członek Rady Nadzorczej,
6. Grzegorz Górecki – Członek Rady Nadzorczej,
7. Robert Korycki – Członek Rady Nadzorczej,
8. Wojciech Krzyczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
9. Rafał Niesłuchowski – Członek Rady Nadzorczej,
10. Janusz Ostaszewski – Członek Rady Nadzorczej,
11. Hanna Irena Wiercioch – Członek Rady Nadzorczej,