Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Sprzedaż nieruchomości


SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OS1U/00029219/3

 

Sprzedaż obejmuje prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Siennica przy ul. Gen. W. Sikorskiego 99, gmina Nasielsk. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 81/16, 81/17 i 82/1 o łącznej powierzchni 0,4561 ha w obrębie 0051 Siennica.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika. Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta nr OS1U/00029219/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Kategoria magazyny i hale:

Wielkość udziału: 1/1

Rok budowy [rok]: 1974

Liczba kondygnacji w budynku: 3

Dodatkowe: teren ogrodzony, winda, miejsce parkingowe, podjazd dla niepełnosprawnych

Przeznaczenie gospodarcze: działalność gospodarcza

Forma własności: prawo własności

Powierzchnia [m^2]: 1591,00