Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Bank Spółdzielczy w Nasielsku przystępuje do Systemu Usług SGB

W Nasielsku podpisano dziś osiem umów na korzystanie z Systemu Usług SGB. Przystąpiły do niego banki spółdzielcze z Działdowa, Halinowa, Kutna, Mławy, Nasielska, Ożarowa, Strzegowa i Żuromina. Tym samym z systemu wkrótce będzie korzystało ponad 50 banków Spółdzielczej Grupy Bankowej.

System Usług SGB (SUS) to kompleksowy model zarządzania usługami dostarczanymi bankom spółdzielczym przez SGB-Bank SA.

Dzięki niemu banki uzyskują dostęp do zasobów technicznych, kompetencyjnych i infrastrukturalnych oferowanych przez SGB-Bank. Możliwość wykorzystywania SUS oznacza dostęp do bogatego źródła produktów i narzędzi informatycznych oraz nowych rozwiązań technologicznych opracowanych w Zrzeszeniu, na przykład zintegrowanego rozwiązania zrzeszeniowego ZRZ, systemu antyfraudowego FDS, Platformy SGB, narzędzi AML, całodobowego Call Center i aplikacji SGB Mobile.

Przede wszystkim dziękuję bankom spółdzielczym za zaufanie. Wspólna platforma usług zrzeszeniowych, dostarczająca bankom odpowiednich narzędzi i udostępniająca im nowoczesne produkty, to kwintesencja naszej działalności w ramach Grupy – mówi Błażej Mika, wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA odpowiedzialny za obszar IT. – Tu obowiązuje zasada win-win. W pierwszej kolejności wygrywa klient banku spółdzielczego, który otrzymuje nowoczesne i bezpieczne rozwiązania technologiczne. Wygrywa bank spółdzielczy, ponieważ zyskuje specjalistyczne wsparcie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi, obsługi rozliczeń, usług bezpieczeństwa i analizy transakcji, sprawozdawczości, rozwoju kanałów elektronicznych, rozliczeń złotówkowych i walutowych. Wygranym jest także SGB-Bank, który właśnie do takich celów został powołany.

W strategii „Otwieramy przyszłość” najważniejszy jest klient. Klientem SGB-Banku są w tym przypadku banki spółdzielcze Zrzeszenia, które mogą korzystać z dostarczanych im rozwiązań. Właśnie minęły dwa lata, odkąd Bank Spółdzielczy w Lipnie korzysta z rozwiązań zrzeszeniowych ofertowanych przez bank zrzeszający. Jak je ocenia?

Wykorzystujemy to, co najlepsze w ofercie SUS – podkreśla Anna Kozłowska, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipnie. – SGB-Bank zarządza zmianami dotyczącymi przepisów prawa czy sprawozdawczości, a my możemy skupić się na prowadzeniu biznesu bankowego. Uczestniczymy w pilotażach, testujemy rozwiązania zrzeszeniowe, z których później korzystają nasi klienci. Mam na myśli np. aplikację mobilną, kantor SGB czy trwały nośnik. Inny ważny aspekt to bezpieczeństwo działalności. W dobie fake newsów i fraudów  to wartość bezcenna. Dzięki Systemowi Usług SGB środki naszych klientów są bezpieczne.

Posiadanie najnowocześniejszych narzędzi technologicznych jest dla małego banku realnym wsparciem w codziennej pracy i obsłudze klienta. Z perspektywy lokalnej społeczności bezpieczeństwo danych, nowe oferty i szybkość w podejmowaniu decyzji finansowych w relacjach z klientami ma kluczowe znaczenie.