Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Preferencyjne warunki w zakresie gwarancji BGK

                                             

W związku z ograniczeniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji:

- de minimis PLD- KFG

- de minimis PLD

w terminie do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%