Artykuły

Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach

Drukuj

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku prowadzi usługę wpłat kasowych na rachunki w innych bankach. Każdy kto posiada jakiekolwiek rachunki, czy to za energię elektryczną, telefon, gaz, spłaty rat kredytów w innych bankach itp., może dokonać ich zapłaty w dowolnej placówce naszego Banku. Oprócz tego realizujemy również przelewy kasowe na konta ZUS oraz US.

 

 

Opłaty i prowizje

 

o      rachunki TP SA – 2,50 zł 

 

o      pozostałe wpłaty:

 

o        do kwoty 1.000 zł – 2,50  zł

 

o        powyżej 1000 zł 0,50% wpłacanej kwoty min. 10zł, max. 200zł

 

 

 

o      przelewy na rachunki ZUS  – 3,50 zł

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku