Dane finansowe

Drukuj

 


BILANS WG STANU NA DZIEŃ 31-12-2018r.

 Pobierz


SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

 Pobierz

 


Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału
Banku Spółdzielczewgo w Nasielsku według stanu na dzień 31.12.2018 roku.

 Pobierz

Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku