Kredyty preferencyjne

Drukuj

 

Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w następujących liniach:

 • nIP na realizację inwestycji w gosp. rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej
  i przetwórstwie produktów rolnych, okres kredytowania max 8 lat

 • nKZ na zakup gruntów rolnych, okres kredytowania max 15 lat

 • nMR na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 roku życia okres kredytowania max 15 lat

 • nOR na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa okres kredytowania max 15 lat

 • nNT na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie nowych technologii produkcji
  w rolnictwie, zapewniających wysoką jakość produktu, okres kredytowania max 15 lat

 • nGR na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroje rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) okres kredytowania max 20 lat

 • nGP na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 o grupach producentów rolnych i ich związkach
  oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) okres kredytowania max 15 lat

 • nBR10 branżowy program wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” okres kredytowania max 8 lat

 • nBR13 branżowy program restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce okres kredytowania max 8 lat

 • nBR14 program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa i przetwórstwa jaj w Polsce okres kredytowania max 8 lat

 • nBR15 branżowy program mleczarstwa okres kredytowania max 8 lat

 • nKL na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi
  - w zakresie kredytów inwestycyjnych Symbol nKL/01, okres kredytowania max
  (na kwal.mat.szkółkarski 5lat) - w zakresie kredytów obrotowych Symbol nKL/02 okres kredytowania max 4 lata

Szczegółowe informacje

Szczegóły dotyczące zakresu inwestycji wspieranych kredytami preferencyjnymi, wymogów jakie stawia Agencja można znaleźć na stronie internetowej ARiMR

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku