Artykuły

Kredyt gotówkowy PLUS

Drukuj

 

1. Klient: osoba prywatna – konsumenci,

2. Przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny,

3. Waluta: PLN,

4. Warunki otrzymania:

   a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

   b) posiadanie zdolności kredytowej,

   c) pozytywna ocena wiarygodności,

   d) posiadanie udokumentowanego źródła dochodów.

5. Kwota kredytu: pow. 255.500,00 zł,

6. Maksymalny okres kredytowania: 15 lat,

7. Oprocentowanie: wysokość oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, określanej decyzją zarządu banku zgodnie z wewnętrznymi przepisami,

8. Prowizje i opłaty: zgodnie z taryfą obowiązującą w banku,

9. Formy zabezpieczenia:

  a) weksel,

  b) poręczenie,

  c) inne z wyłączeniem zabezpieczenia hipotecznego

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku