Aktualności

Drukuj

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

RODO- komunikat Banku Spółdzielczego w Nasielsku

24-05-2018

RODO- komunikat Banku Spółdzielczego w Nasielsku

  BANK SPÓŁDZIELCZY W NASIELSKU INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH     Szanowny Kliencie:                                                                                                                                                                                                                                                                              RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, to jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w...

Informacja Zarządu Banku Spółdzielczego w Nasielsku

11-10-2017

  I N F O R M A C J A   Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, od 26...

Bank Spółdzielczy w Nasielsku w TOP 100 "Wyróżniające się banki spółdzielcze"

05-06-2017

Bank Spółdzielczy w Nasielsku w TOP 100 "Wyróżniające się banki spółdzielcze"

  Bank Spółdzielczy w Nasielsku został wyróżniony w czasopiśmie Nowoczesny Bank Spółdzielczy   w Krajowym Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" w kategorii: Największe Banki Spółdzielcze - Wynik Finansowy (w Tys. zł) Najefektywniejsze Banki - Klasyfikacja Końcowa (punktowa) - Banki Spółdzielcze o sumie bilansowej od...

Wyrazy uznania dla Banku Spółdzielczego w Nasielsku

24-10-2016

Wyrazy uznania dla Banku Spółdzielczego w Nasielsku

Wyrazy uznania dla Banku Spółdzielczego w Nasielsku     za rzetelność i profesjonalizm w codziennej pracy, która zaowocowała zdobyciem II miejsca w XXIV konkursie Gazety Bankowej: Najlepszy Bank Spółdzielczy 2016 na ręce Zarządu Banku Spółdzielczego w Nasielsku przekazał Pan Adam Łącki Prezes Zarządu Krajowego...

NAJLEPSZY BANK MAŁY I ŚREDNI BANK SPÓŁDZIELCZY

24-10-2016

NAJLEPSZY BANK MAŁY I ŚREDNI BANK SPÓŁDZIELCZY

  Bank Spółdzielczy w Nasielsku zajął II miejsce w kategorii: NAJLEPSZY BANK MAŁY I ŚREDNI BANK SPÓŁDZIELCZY. Finał XXIV konkursu Najlepszy Bank „Gazety Bankowej” już za nami. Podczas tradycyjnej gali wieńczącej plebiscyt w warszawskim Hotelu Westin zostali nagrodzeni laureaci. Konkurs „Najlepszy Bank”...

Komunikat Zarzadu Banku Spółdzielczego w Nasielsku

03-10-2014

Komunikat Zarzadu Banku Spółdzielczego w Nasielsku

    Szanowni Państwo, Rozwój bankowości elektronicznej (w tym bankowości  internetowej) pociąga za sobą wzrost różnorodnych form przestępczej aktywności wymierzonej przeciwko bezpieczeństwu danych, środków zgromadzonych na rachunkach itp. Z uwagi na powyższe kierujemy do Państwa w załączeniu Poradnik klienta usług finansowych przygotowany przez pracowników...

Zlecenie polecenia wypłaty za granicę / wypłaty z zagranicy BIC/SWIFT

22-04-2013

Zlecenie polecenia wypłaty za granicę / wypłaty z zagranicy BIC/SWIFT

  Polecenie wypłaty za granicę  Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania przelewu określonej kwoty pieniężnej (wyrażonej w walucie obcej lub w PLN) wskazanej osobie fizycznej lub prawnej na jej rachunek we wskazanym banku zagranicznym lub krajowym. Bank na podstawie pisemnej dyspozycji zleceniodawcy zobowiązuje...

Przekazy pieniężne Western Union

22-04-2013

Przekazy pieniężne Western Union

  Informacje Western Union to światowy lider na rynku przekazów pieniężnych, oferujący łatwy, bezpieczny i niezawodny sposób przesyłania pieniędzy do ponad 300 000 placówek zlokalizowanych w 200 krajach na całym świecie. Jest to największa sieć placówek świadczących międzynarodowe przekazy pieniężne.Aby wysłać przekaz...

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku