Wyrazy uznania dla Banku Spółdzielczego w Nasielsku

Wyrazy uznania dla Banku Spółdzielczego w Nasielsku

 

 

za rzetelność i profesjonalizm w codziennej pracy, która zaowocowała zdobyciem II miejsca w XXIV konkursie
Gazety Bankowej: Najlepszy Bank Spółdzielczy 2016 
na ręce Zarządu Banku Spółdzielczego w Nasielsku przekazał
Pan Adam Łącki Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów i Pani Anna Chrzanowska Specjalista ds. Obsługi Klienta Kluczowego Krajowego Rejestru Długów.

Dziękujemy bardzo.

 

zdj1

 

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku