OFERTA - proponuje się zakup nieruchomości na terenie Nasielska

OFERTA

NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE NASIELSKA
 
 
Powierzchnia nieruchomości - 4 000 m2
Działka ogrodzona
Budynek administracyjno-garażowy (pow. zabudowy – 313,00 m2, pow. użytkowa – 264,00 m2)
Budynek mieszkalny-stan surowy (pow. zabudowy – 219,75 m2, pow. użytkowa – 252,67 m2), atrakcyjny układ pomieszczeń
 
 
ATRAKCYJNA CENA
 
BLIŻSZYCH INFORMACJI można uzyskać w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NASIELSKU
DZIAŁ MONITORINGU :TEL: 23 69 12 331 wew. 43


LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 28-05-2019r.
 
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD LINKIEM:

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku