OFERTA - proponuje się zakup 2 nieruchomości na terenie Nasielska

OFERTA

PROPONUJE SIĘ ZAKUP 2 NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE NASIELSKA

 

OFERTA I:

 

Powierzchnia nieruchomości - 4 000 m2

Działka ogrodzona

Budynek administracyjno-garażowy (pow. zabudowy - 313 m2, pow. użytkowa - 264 m2)

Budynek mieszkalny (stan surowy) atrakcyjny układ pomieszczeń

 

OFERTA II:

 

Powierzchnia nieruchomości - 361 m2

Działka ogrodzona

Budynek mieszkalny (zabudowa bliźniacza)

 

ATRAKCYJNE CENY

 

BLIŻSZYCH INFORMACJI można uzyskać w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NASIELSKU

Departament kredytów TEL: 23 69 12 331 wew. 30 lub 31

LICYTACJA WKRÓTCE

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku