Komunikat Zarzadu Banku Spółdzielczego w Nasielsku

 

 

Szanowni Państwo,

Rozwój bankowości elektronicznej (w tym bankowości  internetowej) pociąga za sobą wzrost różnorodnych form przestępczej aktywności wymierzonej przeciwko bezpieczeństwu danych, środków zgromadzonych na rachunkach itp.

Z uwagi na powyższe kierujemy do Państwa w załączeniu Poradnik klienta usług finansowych przygotowany przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który dowodzi,
że bankowość elektroniczna nie jest niebezpiecznym narzędziem, wystarczy tylko przestrzegać podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nasielsku

 

          pdf1
 Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku