Gaszyn Chalenge Bank Spółdzielczy w Nasielsku

 

 

Nasz Bank został nominowany m.in. przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku i PSB Mrówka Nasielsk

do #Gaszyn Chalenge#.

Akcja ma na celu pomoc dla Zosi i Tosi:

https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie,

https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

Zasady: nominowani muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów, nagrać i opublikować film. Jako ludzie o wielkich sercach podejmujemy wyzwanie.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=o-y-gefHhig

 

nominujemy:

Bank Spółdzielczy w Halinowie

FERMA DROBIU RÓŻAŃSKA JĘDRZEJEWSKA

Primavera Group

 

 

Sieć Bankomatów

BFG

KOD SWIFT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NASIELSKU GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku