Bank Spółdzielczy w Nasielsku w TOP 100 "Wyróżniające się banki spółdzielcze"

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku został wyróżniony w czasopiśmie Nowoczesny Bank Spółdzielczy

 

1 STRONAwer1

w Krajowym Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" w kategorii:

Największe Banki Spółdzielcze - Wynik Finansowy (w Tys. zł)

2 STRONAwer1

Najefektywniejsze Banki - Klasyfikacja Końcowa (punktowa) - Banki Spółdzielcze o sumie bilansowej od 100 do poniżej 200 mln zł

3 STRONAwer1

Suma bilansowa na zatrudnionego, wynik finansowy na zatrudnmionego, zwrot z aktywów (ROA)

4 STRONAslupek1

 

 

 

 

 

 

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku